Daily Update 7 november: Vox in Rama

Stel, je bent een middeleeuwse inquisiteur en je bent er heilig van overtuigd dat Lucifer (de duivel) aanbeden wordt door allerlei ongelovigen in je inquisitieursdistrict. Wat doe je? Men neme één paus, men neme één bul, men neme één gestoorde inquisiteur en voegt deze samen. Wat krijg je dan? De Vox in Rama bul. Wat die precies inhield? Dat lees je in deze update..

Lees verder

Daily Update: 12 oktober 1609 – Three Blind Mice

Het liedje ‘Three Blind Mice’ was het eerste seculiere liedje dat werd opgeschreven en bewaard werd voor het nageslacht. Het bracht daarmee een heuse muzikale revolutie teweeg, aangezien het daarvoor voornamelijk voorbehouden was aan klassieke stukken en kerkelijke liederen (waarbij alleen de laatste voorzien werden van tekst).

Lees verder