Daily Update: 13 januari 1128 – In de hemel is geen kruistocht..

Het was op 13 januari 1128 (geen vrijdag overigens) dat de Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salom (beter bekend als de Tempeliers) door Paus Honorius II benoemd werden tot het ‘leger van God’. Dit ging niet zonder slag of stoot, aangezien een dergelijke erkenning inhield dat het Vaticaan goedkeurde dat een ridderorde in naam van God aan het bloedvergieten zou slaan.. Hoe kon dit?

Lees verder

Daily Update 8 juni 632: Mohammed – Profeet en Generaal

Wie Islam zegt, zegt Mohammed (of Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji). De profeet van het geloof de ‘Islam’ werd geboren rond het jaar 570, en stierf op 62 of 63 jarige leeftijd in het jaar 632 te Medina. Toch gaat er meer schuil achter de man Mohammed dan vaak wordt aangenomen.

Lees verder