Daily Update 1 juni 1942: The Liberty Brigade en de ‘Final Solution’

Ich habe es nicht gewusst, wir haben est nicht gewusst. Misschien wel één van de meest iconische zinnen uit de Duitse geschiedenis, een zin die vaak gebruikt wordt in satire, vergelijkbaar met zaken als ‘Wo ist der Bahnhof..’, vul je hem zelf aan? Toch was in 1942 niets minder waar. Een Poolse (ondergrondse) krant bracht bewijs naar buiten over de verschrikkingen van het Duitse Rijk en de situatie in de zo gezegde ‘werkkampen’.

Lees verder