Daily Update: 12 oktober 1609 – Three Blind Mice

Het liedje ‘Three Blind Mice’ was het eerste seculiere liedje dat werd opgeschreven en bewaard werd voor het nageslacht. Het bracht daarmee een heuse muzikale revolutie teweeg, aangezien het daarvoor voornamelijk voorbehouden was aan klassieke stukken en kerkelijke liederen (waarbij alleen de laatste voorzien werden van tekst).

Lees verder

Daily Update 10 oktober 1780: De Grote Storm van 1780

Met de tropische storm die de laatste dagen over de Amerika’s heen walst in onze gedachten duiken we een kleine 200 jaar de geschiedenis in, naar één van de dodelijkste stormen aller tijden. In 1780 blies er een stevige windvlaag over de eilanden van het voormalige Nederlands-West-Indië (Caribische eilanden). Dodental? Ruim 20.000 mensen.

Lees verder