Daily Update 8 juni 632: Mohammed – Profeet en Generaal

Wie Islam zegt, zegt Mohammed (of Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji). De profeet van het geloof de ‘Islam’ werd geboren rond het jaar 570, en stierf op 62 of 63 jarige leeftijd in het jaar 632 te Medina. Toch gaat er meer schuil achter de man Mohammed dan vaak wordt aangenomen.

Mohammed kreeg de openbaringen van God (of Allah) via de aartsengel Djibriel (Gabriël), openbaringen die later de Koran zouden vormen. Het legde de basis voor een nieuwe wereldreligie, een boodschap van monotheïsme, politieke eenheid en de mogelijkheid tot sociale mobiliteit. Een boodschap die niet in goede aard viel bij de rijke elite, aangezien hun vergaarde rijkdom afhankelijk was van het veelgodendom.

Toch verspreidde de Islam zich met een enorme snelheid in een kleine tien, twintig jaar over het Arabisch schiereiland. Wat vaak wordt vergeten is dat Mohammed naast profeet van God, ook een militair was. Hij was de aanvoerder van een leger in acht grote veldslagen, achttien plundertochten en plande daarnaast nog een 38 andere legeractiviteiten om het geloof en zijn bewind te verspreiden. Mohammed had tactisch inzicht, waardoor hij met zijn leger en visie op geloof kon zorgen voor een nieuwe vorm van eenheid op het Arabisch schiereiland.

kaart_compleet_web

Het Huidige Ararbische Schiereiland

Het was dan ook Mohammed die de Arabische oorlogsvoering hervormde en er een compleet nieuw beeld voor vormde – het werd een zogenaamde ‘Insurgency Warfare’, letterlijk vertaald ‘Opstandsoorlogsvoering’. Het verschil hierbij is dat de opstandelingen in opstand komen tegen het gezag, maar het gezag de opstandelingen niet erkent als ‘opstandelingen’ (Bekende voorbeelden hiervan zijn de terroristische groeperingen over de gehele wereld, wat overigens niet wil zeggen dat terrorisme historisch te verantwoorden is door het te koppelen aan de Islam).

De dood van Mohammed gaf overigens geboorte aan de twee bekendste stromingen binnen de Islam:

 • Soennisme:
  • De Soennieten zijn orthodoxe moslims en kwamen voort uit een tweesplitsing die ontstond door een opvolgingsprobleem binnen de Islam na de dood van de profeet Mohammed. De soennieten leven vanuit de veronderstelling dat de kalief de wettige opvolger is van Mohammed en leven vanuit de Soenna (overlevering van de leefregels van Mohammed). Zij ontstonden na de dood van Mohammed (632) toen de problemen over de opvolging de splitsing zichtbaar maakten, waarna Mohammed werd opgevolgd door zijn schoonvader Aboe Bakr in Medina.
  • De splitsing werd pas echt definitief in 680, na de onthoofding van Hoessein tijdens een opstand over, opnieuw, een opvolgingsprobleem, waarbij  het ging om het niet erkennen van een soennitische kalief. Mohammed wordt gezien als de profeet van de Islam en verwerft daarmee een belangrijke positie binnen het geloof. Hij werd geboren in 570 n.Chr. in Mekka en stierf in 632 n.Chr. in Medina
  • De soennitische stroming heeft op dit moment ongeveer 93% van alle Moslims als aanhanger, wat inhoudt dat er ruim 1.378.815.140 soennitische moslims op deze aardbol rondlopen (gebaseerd op de cijfers van de bron), waardoor het tevens de dominante stroming is binnen de Islam. Sleutelfiguur binnen de Soennitische stroming is Mohammed en zijn opvolgers, aangezien Mohammed de basis heeft gelegd voor de Soenna en Hadith waar elke soennitische moslims zich op baseert binnen zijn geloofsbelijdenis.

 • Sjiisme
  • De Sjiieten zijn een tussengroep, als we kijken naar orthodox-liberale spectrum, kunnen we ze, qua houding, vergelijken met de katholieke kerk in Europa. Dit wordt versterkt door de opbouw van de sjiitische cultuur, waarbij Ayatollahs (Hoge geestelijken) en Imams een sterke hiërarchische keten vormen. Net als de soennieten volgen zij Mohammed als zijnde de profeet van de Islam, maar zij geloven dat Ali (getrouwd met de dochter van Mohammed, Fatima), de wettige opvolger is van Mohammed, aangezien hij, volgens de sjiieten, zijn positie overgedragen heeft aan Ali voor Mohammed stierf, waardoor de oorsprong tevens in Medina ligt.
  • Dit is tevens de reden dat de sjiieten de eerste drie van de kaliefen niet erkennen als zijnde wettige opvolgers van Mohammed. Zoals eerder gezegd wordt de scheiding in 680 definitief. De imam Hoessein (kleinzoon van Mohammed en een sleutelpersoon) wordt onthoofd tijdens de slag bij Karballa. Hij wordt binnen de sjiitische cultuur gezien als martelaar die streed tegen een soennitische overheersing. Deze slag wordt door de sjiieten elk jaar herdacht tijdens de Ashura, waarbij sjiieten overgaan tot zelfkastijding, processies uitvoeren en bijwonen en rouwen om de dood van de martelaar
  • De Sjiieten vinden we nu voornamelijk nog in Iran (het voormalige Perzië), Irak, Afghanistan, verschillende golfstaten en Pakistan. Het aantal sjiieten is ongeveer zeven procent, aangezien het de tweede hoofdstroming binnen de Islam is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s